Logo Towarzystwa Biebrzańskiego, w tle krajobraz doliny Biebrzy widziany z Burzyna
 Strona w budowie!
Strona Główna
O nas
Statut
Do pobrania
Kontakt

Walne Zebranie Członków

31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Biebrzańskiego, na którym zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia

ornament - nadokiennik z Rutkowszczyzny

S16? Nie przez Biebrzę!

Od 26 października do 4 grudnia 2020 r. odbywały się konsultacje społeczne dla projektowanych wariantów drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk - Knyszyn. Wzięło w nich udział również Towarzystwo Biebrzańskie. Podzieliliśmy stanowisko Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wielu organizacji chroniących przyrodę: wybór przebiegu trasy S-16 przez tereny północno-wschodniej Polski wymaga analizy alternatywnych wariantów przebiegu drogi Via Carpatia wykonanej w skali wystarczającej do objęcia tą analizą korytarzy omijających tereny najbardziej cenne przyrodniczo, w tym Biebrzański Park Narodowy. Więcej informacji tutaj.

ornament - nadokiennik z Rutkowszczyzny

Przypominamy o obowiązku płacenia składek członkowskich (10 złotych rocznie). Opłat można dokonywać na konto Towarzystwa Biebrzańskiego:
87 1240 1154 1111 0000 2149 6084 (Bank PEKAO SA).

wspieraj nas robiąc zakupy w internecie

© Design by Szablony.Maniak.Pl.