Logo Towarzystwa Biebrzańskiego, w tle krajobraz doliny Biebrzy
S16 przez Biebrzę?
Strona Główna
O nas
Statut
Do pobrania
Kontakt


Droga ekspresowa S16 ma być fragmentem paneuropejskiej trasy Via Carpatia biegnącej od Grecji aż do Finlandii. Obecnie trwa procedura (tzw. STEŚ) wyboru jej przebiegu na odcinku Knyszyn - Ełk. Sprawa od początku budzi sprzeciw środowiska przyrodników i naukowców, gdyż mimo, że Via Carpatia ma przecinać całą Polskę z południa na północ, analizowany jest tak krótki jej odcinek, że nie ma na nim możliwości ominięcia doliny Biebrzy. Jako pierwsza swoje stanowisko zajęła Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego (dostępne tutaj). W tej sprawie głos zabrała również Fundacja dla Biebrzy, która zaproponowała m.in. alternatywny przebieg omijający dolinę Biebrzy (dostępne tutaj). Jednoznacznie negatywne stanowisko zajęła również Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej uchwała dostępna jest na stronie Fundacji dla Biebrzy. Bardzo wyraźny sprzeciw wobec wszystkich wariantów trasy przebiegających w pobliżu Osowca-Twierdzy wyraziły środowiska fortyfikacyjne, gdyż budowa drogi w każdym z tych wariantów spowodowałaby zniszczenia w systemie dzieł obronnych zabytkowej Twierdzy Osowiec.

Pierwsze spotkania informacyjne dla społeczeństwa odbyły się wiosną 2019 r. W listopadzie i grudniu 2020 r. trwały konsultacje społeczne. Materiały informacyjne znajdują się na oficjalnej stronie wykonawcy STEŚ s16-elk-knyszyn.pl (a w bardziej przystępnej formie na stronie Fundacji dla Biebrzy). W konsultacjach udział wzięło również Towarzystwo Biebrzańskie. Poniżej przedstawione są odpowiedzi na trzy pytania zawarte w "Formularzu opinii".

Pytanie: "Który z przedstawionych wariantów podstawowych rozwiązań przebiegu drogi S16 [chodzi o trzy warianty w pobliżu Osowca-Twierdzy] uważasz za najkorzystniejszy?
Odpowiedź TB: Wszystkie proponowane warianty drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk - Knyszyn, jak również ideę poprowadzenia zupełnie nowej drogi ekspresowej przez dolinę Biebrzy, opiniujemy zdecydowanie negatywnie. Dolina Biebrzy jest fragmentem naszego dziedzictwa narodowego i naszym obowiązkiem jest zachowanie jej w możliwie niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Budowa drogi przez Osowiec-Twierdzę zagraża nie tylko naszemu narodowemu dziedzictwu przyrodniczemu, ale również historycznemu. Spowoduje zniszczenia w systemie dzieł obronnych Twierdzy Osowiec, który jest zabytkiem objętym ścisłą ochroną konserwatorską.
Popieramy stanowisko Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego iż wybór przejścia trasy S-16 przez tereny północno-wschodniej Polski wymaga analizy alternatywnych wariantów przebiegu drogi Via Carpatia wykonanej w skali wystarczającej do objęcia tą analizą korytarzy omijających tereny najbardziej cenne przyrodniczo, w tym Biebrzański Park Narodowy. Jedną z propozycji takiego korytarza jest przebieg Bielsk Podlaski - Zambrów - Łomża.

Pytanie: "Który z przedstawionych korytarzy przebiegu drogi S16 uważasz za najkorzystniejszy? [chodzi o korytarz koło Osowca-Twierdzy i korytarz koło Sztabina]
Odpowiedź TB: Nie akceptujemy żadnego z tych korytarzy. Wszystkie warianty przecinają Biebrzański Park Narodowy i będą znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę doliny Biebrzy.
Popieramy stanowisko Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego iż wybór przejścia trasy S-16 przez tereny północno-wschodniej Polski wymaga wykonania analizy alternatywnych wariantów przebiegu drogi Via Carpatia wykonanej w skali wystarczającej do objęcia tą analizą korytarzy omijających tereny najbardziej cenne przyrodniczo, w tym Biebrzański Park Narodowy. Jedną z propozycji takiego korytarza jest przebieg Bielsk Podlaski - Zambrów - Łomża. Zdziwienie budzi fakt, że jest brany pod uwagę korytarz alternatywny S19, a nie został on objęty wykonywanym obecnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Wygląda na to, że przebieg trasy Via Carpatia przez Polskę północno-wschodnią nie jest wciąż ustalony. Tym bardziej powinny zostać wzięte pod uwagę warianty całkowicie omijające Biebrzański Park Narodowy od zachodu.

Pytanie: "Inne wnioski?
Odpowiedź TB: Z udostępnionej dokumentacji wynika, że projektanci drogi S16 na odcinku Ełk-Knyszyn nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, jak cennym obiektem przyrodniczym jest dolina Biebrzy i jak wielkie jest jej znaczenie w skali regionu. W proponowanych rozwiązaniach technicznych widać wyraźnie preferencję oszczędności ekonomicznych nad ochroną wartości przyrodniczych. Planowane estakady są bardzo krótkie i tylko w niewielkim stopniu będą umożliwiać migrację zwierząt. W czasie wyższych stanów wód teren pod nimi będzie kompletnie zalany i całkowicie przestaną pełnić tę funkcję. Dolne przejścia dla zwierząt, które są planowane w miejscach istniejących dróg gruntowych, to tak naprawdę przepusty dla pojazdów i tak powinny być traktowane i nazywane. W każdym z trzech wariantów na odcinkach przebiegających przez Biebrzański Park Narodowy i jego otulinę powinny być zaplanowane minimum 2 górne przejścia dla dużych zwierząt, a w wariancie 1 dodatkowo muszą być one poprowadzone jednocześnie nad drogą ekspresową, gminną (lub wojewódzką) i torami kolejowymi, inaczej nie będą spełniały swojej roli. Projektowanie ich tylko nad drogą ekspresową to działanie pozorowane, które absolutnie nie rozwiązuje problemu skumulowanego negatywnego wpływu tych trzech ciągów komunikacyjnych na migracje zwierząt.
Niezależnie od ilości i rodzaju rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu drogi ekspresowej na przyrodę Biebrzańskiego Parku Narodowego, najlepszym wyjściem wciąż jednak pozostaje poprowadzenie tej drogi korytarzem całkowicie omijającym park narodowy od zachodu.

© Design by Szablony.Maniak.Pl.